Regulamin konkursu facebook z dnia 07.072021

Regulamin konkursu na FACEBOOK’U

§ 1 Określenie Organizatora

1. Organizatorem Konkursu jest: antaresa.pl Małgorzata kozieł z siedzibą w Kielcach pod adresem: ul. Stefana Okrzei 18/5, 25-525 Kielce, NIP 657 104 06 68, REGON 290700050 (zwany dalej „Organizator”)

§ 2 Termin i miejsce Konkursu

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Wygraj Ubrania z Letniej Kolekcji zwany dalej: "Konkursem".
 2. Konkurs trwa od momentu wstawienia postu konkursowego na platformie facebook
 3. Konkurs prowadzony jest na facebook’u https://www.facebook.com/antaresa.fashion/ przez @antaresa.fashion
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany we współpracy z serwisem Facebook.

§ 3 Nagroda

 1. W konkursie zostaną nagrodzone 3 osoby (zgodnie z wyborem zwycięscy). Nagrodą w konkursie będzie ubranie (jedna sztuka) z kolekcji Nowości w domenie https://antaresa.pl/kolekcja/

§ 4 Przebieg Konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada aktywny profil na Facebook,zapoznała się z niniejszym regulaminem.
 2. Zgłoszenia można umieszczać od momentu utworzenia postu konkursowego na platformie facebook, do dnia zakończenia konkursu (dokładna data i godzina zostanie podana w poście konkursowym. Zgłoszenia opublikowane po tym terminie nie będą uwzględniane.
 3. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ani treści naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe, w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, nawołujących do przemocy lub nietolerancji, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne.
 4. Organizator Konkursu powoła swoją komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu.
 5. Spośród osób, biorących udział w konkursie, nagrodę otrzymają osoby wyłonione przez Komisję Konkursową. W ocenie będą brane pod uwagę w szczególności: zgodność z tematyką konkursu pomysłowość i oryginalność
 6. W sytuacji, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest przynieść/przesłać do Organizatora oświadczenie obejmujące pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu, będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.

§ 5 Dane osobowe

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 2. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest antaresa.pl Małgorzata Kozieł z siedzibą w Kielcach. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia bez podawania przyczyny. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego nazwy profilu Facebook w celu poinformowania o wynikach Konkursu w komentarzu na profilu facebook organizatorów

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu zadeklarowanym w poście konkursowym przez organizatora. Publikacja odbędzie się w formie nowego postu z wynikami na portalu facebook pod adresem https://www.facebook.com/antaresa.fashion
 3. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców w przeciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Koszt wysyłki nagrody ponosi Organizator (wysyłka wyłącznie na terenie Polski).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę danych korespondencyjnych, także skutkujące brakiem możliwości przekazania nagrody Zwycięzcy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.
 6. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu Facebook. Uczestnik zwalnia serwis facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje należy nadesłać na adres e-mail Organizatora. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję Konkursową w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl